20 Cdo 3418/2007
Datum rozhodnutí: 03.03.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 3418/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. b. d. M. B., proti povinnému M. E., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 6 E 7/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 31.5.2006, č.j. 23 Co 196/2006-14, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí krajského soudu podal povinný dovolání, jež svým podáním z 26.9.2008 (č.l. 65) vzal zpět.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měl dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá shora uvedený výrok.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. března 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu