20 Cdo 3409/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3409/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo 411 97 518, proti povinnému O. P. , zastoupenému JUDr. Lubomírem Rotreklem, advokátem se sídlem ve Vyškově, Kašíkova 14, pro 34 282,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 10 Nc 1743/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2008, č. j. 12 Co 928/2008-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 21. 1. 2008, č. j. 10 Nc 1743/2008-6, kterým okresní soud nařídil podle vykonatelného výkazu nedoplatků oprávněné ze dne 7. 8. 2007, č. 8140700784, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které vzal podáním ze dne 16. 7. 2010 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r. předsedkyně senátu