20 Cdo 3371/2013
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3371/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné CETELEM ČR, a. s. , se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3208/5, identifikační číslo osoby 250 85 689, proti povinnému J. V., pro 35.980,- Kč, vedené u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, se sídlem v Brně, Hlinky 41/104 pod sp. zn. 030EX 965/04, o dovolání obmeškaného vydražitele M. P. , proti usnesení Krajského soudu v Brně z 10. dubna 2013, sp. zn. 20 Co 801/2012, takto: Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský potvrdil usnesení ze 7. 8. 2012, č. j. 030 EX 965/04-126, kterým soudní exekutor uložil obmeškanému vydražiteli M. P. povinnost uhradit částku 4.500,- Kč jako doplatek rozdílu nejvyšších podání (§ 336n odst. 1 o. s. ř.), podal obmeškaný vydražitel dovolání (podání označené jako odvolání M. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2013 bylo dovolacím soudem posouzeno takto, jelikož jím bylo napadeno pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu /§ 236 odst. 1 o. s. ř./).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. listopadu 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu