20 Cdo 3364/2010
Datum rozhodnutí: 24.11.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 3364/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného statutárního města Zlín , proti povinnému R. M. , o odstranění stavby, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 13 Nc 589/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2009, č. j. 12 Co 656/2008-28, takto:

Dovolaní se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 8. 2007, č. j. 13 Nc 589/2006-12, kterým Okresní soudu ve Zlíně nařídil podle rozhodnutí Magistrátu města Zlín, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 28. 3. 2003, č. j. ÚP/258/03/Vý, k vynucení povinnosti povinného odstranit stavbu ocelové konstrukce pro uchycení vodního kola na pozemku p. č. 673/216 v katastrálním území Zlín, ulice Slovenská, a pro náklady exekuce, které budou vyčísleny, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Martina Růžičku.

Povinný podal proti usnesení krajského soudu dovolání.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, část první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).
Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 6. 11. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na tom nic nezmění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 6, ročník 2003 pod č. 51).

Proto Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) a aniž se zabýval otázkou povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu