20 Cdo 3362/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3362/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci oprávněného Český inkasní kapitál, a.s. , se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Václavské nám. 808/66, identifikační číslo osoby 276 46 751, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému M. J. , zastoupenému JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech, Krameriova 139, pro 13.543,79 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 27 EXE 1201/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. května 2013, č. j. 11 Co 255/2013 - 42, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 5. 2013, č. j. 11 Co 255/2013 - 42, podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, jelikož směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu