20 Cdo 335/2003
Datum rozhodnutí: 30.07.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 335/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Městské části P. zastoupené advokátem, proti povinným 1) V. B. a 2) I. B., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 1 E 763/2001, o dovolání H. H., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2002, č.j. 23 Co 63/2002-17, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím na podkladě odvolání, které podal první povinný, potvrdil usnesení ze dne 20. 8. 2001, č.j. 1 E 763/2001-7, jímž Obvodní soud pro Prahu 8 nařídil podle svého rozsudku ze dne 19. 10. 2000, sp. zn. 14 C 23/2000, výkon rozhodnutí vyklizením povinných z označeného bytu a rozhodl o nákladech řízení.

Dovoláním napadla rozhodnutí odvolacího soudu H. H.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), může do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni podat dovolání účastník.

Podle ustanovení § 255 odst. 1 o.s.ř. jsou účastníky řízení při výkonu rozhodnutí oprávněný a povinný. Vymezení účastenství v řízení, jež předchází nařízení výkonu rozhodnutí, je založeno na procesním principu; oprávněným je ten, kdo návrh na nařízení výkonu podal, a povinným ten, koho označil v návrhu jako povinného. Procesní legitimací (v projednávaném případě legitimací k podání mimořádného opravného prostředku) disponují v řízení pouze jeho účastníci, popřípadě jejich právní nástupci.

Protože H. H. účastnicí řízení o výkon rozhodnutí není, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. b/ o.s.ř. její dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné a povinným v této fázi řízení náklady nevznikly a dovolatelka na jejich náhradu právo nemá).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu