20 Cdo 3341/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 266 odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 3341/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné AB 4 B. V. , se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské královstí, identifikační číslo osoby 34186049, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti povinnému V. V. , o odklad provedení exekuce vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 8 EXE 2858/2012, u soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, Exekutorský úřad Brno město pod sp. zn. 97 EX 7041/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 11 Co 89/2013-58, takto:

Dovolací řízení se zastavuje . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


V záhlaví označené usnesení odvolacího soudu povinný napadl dovoláním, které následně vzal podáním ze dne 23. 9. 2013 zpět. Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), a dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. věty druhé zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu