20 Cdo 3296/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3296/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. Vladislava Cilínka , advokáta se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinnému M. T. , zastoupenému JUDr. Norou Štrajtovou, advokátkou se sídlem v Ostravě-Porubě, Hlavní třída 1023/55, pro 5.599,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 91 E 355/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 10. 2. 2010, č. j. 10 Co 1108/2009-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal povinný dovolání, které pak podáním z 28. 7. 2010, doručeným okresnímu soudu následujícího dne (na č. l. 75), vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.
předseda senátu