20 Cdo 329/2012
Datum rozhodnutí: 06.03.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 329/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Credit Union s.r.o., v likvidaci , se sídlem v Praze 3, Vinohradech, Písecká 2342, identifikační číslo osoby 274 27 617, zastoupené JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 24, proti povinnému L. K. , zastoupenému opatrovníkem JUDr. Petrem Víškou, advokátem se sídlem v Plzni, Malická 1576/11, pro 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 7405/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. března 2011, č. j. 10 Co 15/2011-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 3. 12. 2010, č. j. 73 Nc 7405/2008-12, kterým Okresní soud Plzeň-město zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 18. 7. 2008, č. j. 73 Nc 7405/2008-10, rozhodl o náhradě nákladů exekučního řízení a nákladech exekuce, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a o nákladech státu.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dne 20. 6. 2011 dovolání (doručené soudu prvního stupně téhož dne), které vzala podáním ze dne 27. 1. 2012, doručeným Nejvyššímu soudu dne 30. 1. 2012, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. března 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu