20 Cdo 3288/2013
Datum rozhodnutí: 12.11.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218a o. s. ř.20 Cdo 3288/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 411 97 518, adresa pro doručování: Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, Na Perštýně 6, Praha 1, proti povinnému T. K. , zastoupenému JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem se sídlem v Mělníku, Jiráskova 236, pro 127.827,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 3290/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2013, č. j. 29 Co 51/2013 - 61, takto:

Dovolání se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2013, č. j. 29 Co 51/2013 - 61, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu