20 Cdo 3273/2013
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3273/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Kredia s. r. o., se sídlem v Praze 5 Malé Straně, Újezd 600/1, identifikační číslo osoby 247 43 607, zastoupené Mgr. Michalem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 5, na Vysoké II 300/22, proti povinnému J. F., pro 2.600,- Kč, vedené u JUDr. Moniky Elfmarkové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 4 pod sp. zn. 115EX 38/13, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 27. června 2013, č. j. 40Co 467/2013-013, takto:
Dovolání se odmítá . Odůvodnění:
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle ustanovení § 219 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 potvrdil usnesení z 3. 6. 2013, ř. j. 115EX 38/13-009, kterým soudní exekutorka JUDr. Monika Elfmarková zamítla exekuční návrh oprávněné, podala oprávněná dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. odmítl.
O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu