20 Cdo 3264/2010
Datum rozhodnutí: 24.11.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 3264/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné PROLUX Consulting Int., s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 819, zastoupené JUDr. Janou Kudrnovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Moravské Ostravě, Na Hradbách 3, proti povinnému M. L. , zastoupenému JUDr. Davidem Mášou, advokátem se sídlem v Praze 1, Štupartská 4, pro 276 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 Nc 6312/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2010, č. j. 25 Co 464/2009-54, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 6. 2009, č. j. 16 Nc 6312/2009-5, kterým okresní soudu nařídil podle vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., ze dne 23. 3. 2009, sp. zn. 11088/09, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 276 000,- Kč s uvedenými úroky s prodlení, pro náklady nalézacího řízení 62 111,60 Kč a pro náklady exekuce, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Ondřeje Mareše.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, část první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 23. 2. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné, o čemž také odvolací soud účastníky řádně poučil.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2010
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r. předsedkyně senátu