20 Cdo 3250/2010
Datum rozhodnutí: 22.09.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3250/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné FINPOMOC.CZ, s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 572/11, IČ 273 75 005, zastoupené JUDr. Petrem Matějkou, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 6, proti povinnému S. V., zastoupenému JUDr. Naděždou Paškovou, advokátkou se sídlem v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100, pro 25.200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 13 Nc 5318/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. června 2009, č. j. 11 Co 306/2009 - 23, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které pak podáním ze dne 31. 3. 2010, doručeným Okresnímu soudu v Litoměřichích dne 2. 4. 2010, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu