20 Cdo 3240/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.20 Cdo 3240/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné CDZ, a. s. , se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, 28. října 438/219, identifikační číslo osoby 607 28 256, zastoupené Mgr. Lukášem Wimětalem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 388/8, proti povinné České republice Celnímu úřadu pro Jihomoravský kraj - pracoviště Brno, se sídlem v Brně, Řípská 9, identifikační číslo osoby 712 14 011, pro 19.228.481,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 64Nc 2108/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně z 20. července 2011, č. j. 20Co 709/2010-19, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 10 věty druhé exekučního řádu odmítl odvolání povinného proti usnesení z 25. 9. 2009, č. j. 64 Nc 2108/2009-8, kterým městský soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.

Oprávněná navrhla dovolání odmítnout jako nepřípustné.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci krajský soud rozhodl o odvolání povinného 20. 7. 2011, dovolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu