20 Cdo 3235/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3235/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Obvodního soudu pro Prahu 10 , se sídlem v Praze 10, ul. 28. pluku 1533/29b, identifikační číslo osoby 000 24 473, proti povinnému Ing. J. P. , pro 14.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 E 859/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2013, č. j. 9 Co 22/2013 - 46, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2013, č. j. 9 Co 22/2013 - 46, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu