20 Cdo 3230/2013
Datum rozhodnutí: 12.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3230/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Města Hodonín , se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. 53/1, identifikační číslo osoby 002 84 891, proti povinné S. C. , vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 44 EXE 1537/2011, o dovolání soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodonín, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. dubna 2013, č. j. 12 Co 714/2012 - 38, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2013, č. j. 12 Co 714/2012 - 38, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.]. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2013

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu