20 Cdo 3223/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3223/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné G. M. M., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému Z. Š., pro 6.742,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 73 Nc 3897/2006, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 5. 4. 2007, č. j. 73 Nc 3897/2006-31, takto:

Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 5. 4. 2007, č. j. 73 Nc 3897/2006-31, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním ve výroku uvedené usnesení, jímž okresní soud rozhodl o námitce podjatosti vznesené povinným tak, že pověřený soudní exekutor Mgr. K. K. není vyloučen z exekučního řízení.

Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), podle něhož je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje (o takovýto případ viz ustanovení § 29 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. jde v souzené věci). Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím, že povinný dovolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí.

Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně trpící touto vadou podle ustanovení § 104 odst. 1, věty první, o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 4/2000 pod poř. č. 45).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu