20 Cdo 3218/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3218/2013U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné REUNION, spol. s r. o. , se sídlem v Brně, Olomoucká 1159/40, identifikační číslo osoby 48533921, zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Brně, Tuřanka 34, proti povinné S. Š. , pro 181.641,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 128 EXE 2305/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2013. č. j. 9 Co 406/2013-96, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 17. 4. 2013, č. j. 128 EXE 2305/2010-83, kterým okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce.

Povinná podala proti usnesení krajského soudu dovolání, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu usnesení ze dne 27. 8. 2013, č. j. 2305/2010-117, aby si pro dovolací řízení zvolila advokáta či notáře a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; dovolatelka vytčený nedostatek ve stanovené 15 denní lhůtě neodstranila (usnesení jí bylo doručeno dne 13. 9. 2013, viz. č. l. 117 versa spisu) a na tuto výzvu reagovala pouze tím, že advokáta nesehnala, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243x odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. listopadu 2013 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu