20 Cdo 3182/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.20 Cdo 3182/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Cashdirect, a. s., se sídlem v Praze 5, Bozděchova 7, identifikační číslo osoby 270 806 17, proti povinnému V. M., zastoupenému Mgr. Soňou Adamovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 740/34, pro 6.336,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 55EXE 1640/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 26. března 2013, č. j. 22Co 499/2012-107, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze 17. 7. 2012, č. j. 55EXE 1640/2011-60, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu