20 Cdo 3176/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.20 Cdo 3176/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného L. J. , proti povinnému L. M. , pro 55.010,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23Nc 868/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 22. 8. 2012, č. j. 58Co 254/2012-74, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 16. 1. 2012, č. j. 23Nc 868/2004-66, kterým Okresní soud ve Zlíně zastavil řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 24. 8. 2011, nařízené usnesením téhož soudu ze dne 11. 10. 2004, č. j. 23Nc 868/2004-4.

Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem. Protože ze spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 28. 2. 2013, č. j. 23Nc 868/2004-101, výrokem III. vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví. Týmž usnesením výrokem I. nepřiznal povinnému osvobození od placení soudních poplatků a výrokem II. nevyhověl žádosti povinného na ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Usnesení soudu prvního stupně bylo ve výrocích I. a II. k odvolání povinného potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 31. 7. 2013, č. j. 58Co 202/2013-106. Toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 9. 2013; lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 17. 9. 2013, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu