20 Cdo 317/2005
Datum rozhodnutí: 21.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 317/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. R., zastoupeného advokátem, proti povinným 1/ J. C. a 2/ A. C., pro 187.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 43 E 1106/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 14. 5. 2004, č.j. 40 Co 185/2004-47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které poté podáním ze dne 11. 3. 2005, došlým okresnímu soudu 21. 3. téhož roku, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že povinným, jež by měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., náklady v tomto stadiu řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu