20 Cdo 3167/2010
Datum rozhodnutí: 09.09.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3167/2010


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-Mobile Czech Republic a.s. , se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 649 49 681, proti povinné T. R. , pro 3.261,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 31 E 1230/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2009, č. j. 9 Co 1299/2009 - 77, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 11. 12. 2007, č. j. 31 E 1230/2007 - 5, nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 7. 9. 2006, č. j. 37271/2006-638/V. vyř., k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3.261,50 Kč s příslušenstvím a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 200,- Kč, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné, a určil, že povinná je povinna zaplatit oprávněné na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 300,- Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 12. 2009, č. j. 9 Co 1299/2009 - 77, k odvolání povinné usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 22. prosince 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.; ustanovená zástupkyně Mgr. Eva Budínová byla oprávněna povinnou zastupovat pouze do právní moci usnesení odvolacího soudu).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. září 2010
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu