20 Cdo 3162/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3162/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné AUSTRIAN CHAUFFEUR LIMOUSINES, s.r.o. , se sídlem v Praze 6, Dolanská 21, identifikační číslo osoby 485 93 788, zastoupené Mgr. Markétou Medřickou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Kopanina 464/10, proti povinnému J. S. , zastoupenému Mgr. Michalem Křižkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Petrská 1136/12, pro 24.599,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 27 EXE 2329/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. března 2013, č. j. 28 Co 130/2013 - 62, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2013, č. j. 28 Co 130/2013 - 62, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sp. zn. 29 NSČR 51/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013 ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu