20 Cdo 3156/2010
Datum rozhodnutí: 24.11.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 3156/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné SONSTAV s. r. o., se sídlem v Praze 10 Vinohradech, Korunní 810/104, zastoupené JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Jeremiášova 18, proti povinné A. P. , zastoupené JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova tř. 1, pro 4.666,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 41 Nc 7863/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 3. 2010, č. j. 8 Co 590/2010-17, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 2. 7. 2009, č. j. 41 Nc 7863/2009-4, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 28. 11. 2008, č. j. 41 Ro 3106/2008-5, k uspokojení pohledávky 4 666,- Kč a nákladů exekuce, které budou vyčísleny, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Kamila Košinu.

Povinná podala proti usnesení krajského soudu dovolání.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, část první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 16. 3. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné, o čemž také odvolací soud účastníky poučil.
Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu