20 Cdo 3155/2006
Datum rozhodnutí: 22.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3155/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E. T., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému J. S., zastoupenému advokátem, pro 5.050.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 21 Nc 5755/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2006, č. j. 30 Co 407/2006-82, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 10. 2005, č. j. 21 Nc 5755/2005-19, kterým okresní soud nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2003, č. j. 60 Sm 110/2003-8, k uspokojení pohledávky 5.050.000,- Kč s 6 % úroky p.a. z částky 5.050.000,- Kč od 21. 4. 2000 do zaplacení, směnečné odměny 16.833,20 Kč a pro náklady předcházejícího řízení 175.792,50 Kč na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.


Podáním ze dne 4. 7. 2007 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů].


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. srpna 2007


JUDr. Pavel K r b e k


předseda senátu