20 Cdo 3128/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
20 Cdo 3128/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Magistrátu města Olomouce , se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, proti povinné V. N. , za účasti manžela povinné P. N., pro peněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 Nc 5192/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. 11. 2009, č. j. 40 Co 930/2009-87, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s. ř.):
Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím (výrokem I.) změnil usnesení okresního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 50 Nc 5192/2007-63, ve výroku o osvobození od soudních poplatků tak, že osvobození povinné přiznal v plném rozsahu; současně (výrokem II.) potvrdil výrok usnesení okresního soudu, jímž byla zamítnuta žádost povinné o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Rozhodnutí odvolacího soudu, potvrzující výrok o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta, napadla povinná - ač řádně poučena o jeho nepřípustnosti - dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. Čl. II, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o ustanovení zástupce z řad advokátů v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o ustanovení zástupce z řad advokátů není rozhodnutím ve věci samé (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001, a ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004).

Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, a § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu