20 Cdo 3128/2009
Datum rozhodnutí: 18.08.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3128/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. České republiky, proti povinné L. J., o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu pro přednostní pohledávku, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 10 E 1635/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. prosince 2008, č.j. 12 Co 597/2008-14, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 23. 10. 2008, č. j. 10 E 1635/2008-8, nařídil podle vykonatelného platebního výměru V. z. p. v Ch. ze dne 24. 3. 2005, č. 2140500614, ve spojení s Rozhodnutím o odvolání Rozhodčího orgánu V. z. p., č.j. 2711/05/EK ze dne 17. 10. 2007, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 8.358,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu povinné.

K odvolání povinné Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12. 12. 2008, č. j. 12 Co 597/2008-14, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 29. 1. 2009 dovolání, které vzala podáním ze dne 3. 7. 2009, doručeným soudu prvního stupně dne 7. 7. 2009, výslovně zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. srpna 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu