20 Cdo 3044/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.20 Cdo 3044/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Města Říčany, Masarykovo náměstí 53, identifikační číslo osoby 00240702, proti povinnému O. S., zastoupenému Mgr. Davidem Černým, advokátem se sídlem v Mělníku, Jiráskova 228, pro 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Říčanech pod sp. zn. 16EXE 6856/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 27. února 2013, č. j. 20Co 70/2013-55, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 3. ledna 2013, č. j. 16EXE 6856/2011-49, kterým okresní soud zastavil řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013, odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněnému, jenž by jinak měl na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu