20 Cdo 3007/2008
Datum rozhodnutí: 11.02.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3007/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Krajského soudu v Českých Budějovicích, proti povinnému M. N., zastoupenému advokátem, pro 2.193,90 Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 12 E 293/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 6. 2007, č. j. 25 Co 390/2007-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 18. 4. 2007, č. j. 12 E 293/2007-5, jímž okresní soud nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Podáním ze dne 15. 5. 2008, doručeném okresnímu soudu dne 16. 5. 2008, vzal své dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, prokazatelné účelně vynaložené náklady v této fázi řízení dle obsahu spisu nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu