20 Cdo 2969/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2969/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci péče o nezletilého R. K., zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem v P., syna K. M., a otce M. K., zastoupeného advokátem, o výkon rozhodnutí o úpravě styku otce s nezletilým, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 1 Nc 182/2004, o dovolání matky nezletilého proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 2. 2006, č.j. 6 Co 334/2006-198, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Matka nezletilého podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním ze dne 21. 6. 2006 (jak bylo vyloženo podle jeho obsahu) vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že jiným účastníkům, kteří by měli na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. prosince 2006


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu