20 Cdo 2955/2006
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2955/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného M. L., zastoupeného advokátkou, proti povinnému R. L., pro dlužné výživné, o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. Nc 4330/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 3. 2006, č.j. 10 Co 560/2005-17, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 19. 9. 2006 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl na náhradu právo, náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. července 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu