20 Cdo 2931/2012
Datum rozhodnutí: 23.01.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
20 Cdo 2931/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Komerční banky a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, identifikační číslo osoby 453 17 054, proti povinnému M. S. , zastoupenému JUDr. Mikulášem Ürgem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 31, pro 978.077,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 67 Nc 25091/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2012, č. j. 72 Co 602/2011-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 25. 8. 2011, č. j. 67 Nc 25091/2007-16, jímž obvodní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný prostřednictvím svého právního zástupce dovoláním, které vzal podáním doručeným obvodnímu soudu dne 28. 12. 2012 zcela zpět.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II, Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) a dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zastavil.

Exekuce byla v mezidobí na návrh oprávněné usnesením soudního exekutora z 10. 12. 2012, č. j. 025 EX 6985/07-59, zastavena, Nejvyšší soud tedy rozhodoval o nákladech dovolacího řízení. Výrok o náhradě nákladů je odůvodněn skutečností, že oprávněné, která by měla na jejich náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., v. r. předsedkyně senátu