20 Cdo 2923/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2923/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné K. V. , proti povinnému P. V. , pro 131.200,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 06376/10, o odvolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 14 Co 179/2013 - 116, takto:

Řízení o odvolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 14 Co 179/2013 - 116, se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud, jako vrcholný článek soustavy obecných soudů, řízení o odvolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2013, č. j. 14 Co 179/2013 - 116, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil z důvodu nedostatku funkční příslušnosti, jež je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu