20 Cdo 2907/2013
Datum rozhodnutí: 23.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2907/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněného FINPOMOC.CZ, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 572/11, identifikační číslo osoby 27375005, zastoupeného JUDr. Petrem Matějkou, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 23b, proti povinné S. K. , za účasti manžela povinné P. K., pro 15.300,- Kč s příslušenstvím a 12.600,- Kč, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 Nc 7215/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 3. 2013, č. j. 58 Co 25/2013-52, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V záhlaví označené usnesení odvolacího soudu povinná napadla podáním z 26. 4. 2013, posouzeným jako dovolání, které posléze vzala podáním ze dne 4. 6. 2013 zpět. Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), a dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. září 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu