20 Cdo 2906/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013



20 Cdo 2906/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Ing. P. S. , zastoupeného Mgr. Ivanem Chytilem, advokátem se sídlem v Praze 1, Maiselova 38/15, proti povinné Mgr. H. L. , zastoupené Mgr. Miroslavou Jelínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Týnská 21, vyklizením nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 EXE 2239/2012, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2013, č. j. 39 Co 125/2013 - 70, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinné, jež podle svého obsahu směřuje pouze proti výroku III. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2013, č. j. 39 Co 125/2013 - 70, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.].

Mínila-li povinná podat dovolání i do výroku I. napadeného usnesení, jímž bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 10. 12. 2012, č. j. 73 EXE 2239/2012 - 46, změněno tak, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 10. 5. 2012, č. j. 73 EXE 2239/2012 - 13, bylo zrušeno a exekuční řízení zastaveno, muselo by být dovolání i v tomto rozsahu odmítnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř., jelikož povinná není k podání dovolání proti tomuto výroku oprávněna (subjektivně legitimována), když tímto výrokem jí bylo jako odvolatelce plně vyhověno a nevznikla jí ani jiná újma, kterou by bylo možné zrušením tohoto výroku usnesení odvolacího soudu odstranit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. září 2013
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu