20 Cdo 2901/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 2901/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice , se sídlem v Českých Budějovicích, A. Barcala 1461, identifikační číslo osoby 00006963, proti povinné DRAK SVĚTLA s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Hálkova 823/8, identifikační číslo osoby 25219855, zastoupené JUDr. Juditou Jakubíčkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech I, Krameriova 139, pro 22.331,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 19 E 534/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 5. 2013, č. j. 19 Co 1060/2013-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


V záhlaví označené usnesení odvolacího soudu povinná napadla dovoláním, které následně vzala podáním své právní zástupkyně ze dne 28. 8. 2013 zpět. Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), a dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. věty druhé zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu