20 Cdo 2894/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.20 Cdo 2894/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněných a) nezl. J. L., a b) nezl. A. L. , zastoupených matkou R. S., proti povinnému S. L., zastoupenému JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem v Rumburku, U Jiskry 114/1, pro dlužné výživné ve výši 15.388,- Kč, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 37E 231/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 16. ledna 2013, č. j. 11Co 1588/2012-18, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud podle ustanovení § 254 odst. 5 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 odmítl odvolání povinného proti usnesení z 27. 4. 2012, ř. j. 37E 231/2012-8, kterým okresní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu