20 Cdo 2893/2013
Datum rozhodnutí: 24.09.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2893/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a.s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, identifikační číslo osoby 453 17 054, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7 - Holešovicích, Jankovcova 1518/2, proti povinné R. F. , pro 18.624,54 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 10 EXE 11947/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. května 2013, č. j. 12 Co 1631/2012 - 20, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 5. 2013, č. j. 12 Co 1631/2012 - 20, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.].

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu