20 Cdo 287/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 287/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné B. T., zastoupené advokátkou, proti povinným 1) Prof. Dr. A. V., 2) P. V., 3) m. č. P. 2, 4) MUDr. J. B., provedením prací a výkonů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 8 E 798/98, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2005, č.j. 19 Co 502/2005-86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná napadla dovoláním výrok III. (hodnoceno podle obsahu) v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterým Městský soud v Praze změnil usnesení ze dne 22. 4. 1999, č.j. 8 E 798/98-7, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 nařídil podle svého usnesení ze dne 1. 6. 1995, č.j. 15 Nc 405/95-13, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 1996, č.j. 18 Co 151/96-40, výkon rozhodnutí provedením prací a výkonů, tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl.

Podáním ze dne 2. 7. 2008 vzala oprávněná ve vztahu k prvnímu a čtvrtému povinnému a třetí povinné dovolání zpět, podáním ze dne 30. 11. 2008 pak vzala dovolání zpět v plném rozsahu.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (část dvanáctá, hlava I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinným však v tomto stadiu řízení náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 4, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r předseda senátu