20 Cdo 2810/2004
Datum rozhodnutí: 26.07.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2810/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného P. P., a.s., zastoupeného advokátem, proti povinné J. J., zastoupené advokátem, pro 14.757,- Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 1009/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2003, č.j. 10 Co 1401/2003-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které poté podáním ze dne 27. 10. 2004, došlým okresnímu soudu téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že oprávněné, jež by měla na tuto náhradu právo podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu