20 Cdo 2800/2013
Datum rozhodnutí: 24.09.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 2800/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny, v exekuční věci oprávněného R. K. , zastoupeného JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 24, proti povinnému J. H. , zastoupenému JUDr. Lucií Brejchovou Faridovou, advokátkou se sídlem v Pískové Lhotě, Poděbradská 4, pro 11.078,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 23 EXE 6793/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. května 2013, č. j. 25 Co 179/2013 - 43, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2013, č. j. 25 Co 179/2013 - 43, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s . ř.].
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu