20 Cdo 2795/2006
Datum rozhodnutí: 19.12.2006
Dotčené předpisy:





20 Cdo 2795/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřínkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení D., proti povinné S. v.o.s., zastoupené advokátem, pro 5.120.672,- Kč, prodejem podniku, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 7 E 31/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2006, č.j. 10 Co 300/2006-35, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze vzala podáním ze dne 27. 11. 2006, doručeným dovolacímu soudu dne 30. 11. 2006, zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. prosince 2006


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu