20 Cdo 2763/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2763/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. M. K., správce konkurzní podstaty úpadce S. O. P., státní podnik v likvidaci, proti povinnému J. J., za účasti manželky povinného J. J., pro 32.979,70 Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 E 12/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 18. 4. 2006, č.j. 22 Co 40/2006-91, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 19. 9. 2006 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl na náhradu právo, náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. prosince 2006


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu