20 Cdo 2720/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 2720/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné JUDr. L. F., proti povinnému J. H., p ro 7.092,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 7EXE 331/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 29. dubna 2013, č. j. 10Co 161/2013-30, takto:
Dovolání se odmítá . Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 8. února 2013, č. j. 7 EXE/2013-11, kterým okresní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští. Nejvyšší soud je proto podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl. O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu