20 Cdo 2707/2005
Datum rozhodnutí: 11.01.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2707/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Č. t. ú., zastoupené advokátem, proti povinnému J. B., zastoupenému advokátem, srážkami ze mzdy, pro 12.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. E 301/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. června 2005, č.j. 20 Co 170/2005-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení odvolacího soudu, kterým byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, podal povinný dovolání, jež dříve, než o něm bylo meritorně rozhodnuto, vzal svým podáním, doručeným soudu prvního stupně dne 25. října 2005, v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (dle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2006

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu