20 Cdo 270/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 270/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 411 97 518, pro doručování Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3208, proti povinné TARUS, s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Třinci Lyžbicích, Jablunkovská 410, identifikační číslo osoby 646 17 076, pro 10.144,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 27 Nc 7801/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2010, č. j. 10 Co 1280/2009-10, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í : Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 18. 12. 2008, č. j. 27 Nc 7801/2008-4, kterým okresní soud nařídil podle výkazu nedoplatků oprávněné ze dne 26. 2. 2008, č. 8640800365, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10 144,- Kč a k úhradě nákladů exekuce, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu.

Povinná, ač správně poučena o nepřípustnosti takového opravného prostředku, napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 v části první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 9. 2. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu