20 Cdo 2694/2006
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2694/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města O., proti povinnému L. K., zastoupenému advokátem, pro 4.800,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 49 E 338/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2004, č. j. 9 Co 233/2004-20, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 27. 6. 2006 v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl na náhradu právo, náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. dubna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu