20 Cdo 2673/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2673/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. s. s. z., proti povinné M. S., zastoupené advokátem, pro 112.406,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 15839/2002, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2004-30, č.j. 28 Co 282/2004-30, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná podala proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 26. 4. 2005 v plném rozsahu zpět. I když v podání nepřesně označila procesní úkon, o jehož zpětvzetí jde, jako zpětvzetí odvolání vzhledem k časové návaznosti jejího zpětvzetí na dovolání a k obsahové návaznosti na výzvu soudu prvního stupně ze dne 14. 4. 2005 nelze předmět zpětvzetí vyložit jinak.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na náhradu právo, náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. prosince 2006


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu