20 Cdo 2656/2011
Datum rozhodnutí: 23.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2656/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné D. P. , proti povinnému J. B. , pro 107.148,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 Nc 1482/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29. 4. 2010, č. j. 40 Co 382/2010-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 12. 11. 2009, č. j. 22 Nc 1482/2009-15, kterým Okresní soud v Šumperku rozhodl, že soud pokračuje v řízení na straně oprávněného s D. P. (pozůstalou manželkou oprávněného V. T., zemřelého 5.5. 2009).

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž se spisu nevyplývalo, že by měl povinný právnické vzdělání. Proto ho okresní soud usnesením ze dne 7. 6. 2011, č. j. 22 Nc 1482/2009-37, vyzval, aby ve lhůtě čtrnácti dnů odstranil vady podání a zároveň ho poučil, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem nebo notářem. Současně ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud podání odmítne (správně Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví). Povinný na výzvu soudu reagoval tak, že doplnil dovolání o údaj, proti jakému usnesení směřuje, uvedl, že mu nebyla doručena dokumentace, která určuje dědičkou po zemřelém oprávněném paní Pospíšilovou, a dovolával se zrušení exekuce, pokud paní P. nedoloží formu dědictví. Pro dovolací řízení si však advokáta nezvolil ani nepožádal o jeho ustanovení.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.
předsedkyně senátu