20 Cdo 2651/2006
Datum rozhodnutí: 29.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2651/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. s. r. o., zastoupené advokátkou, proti povinné L. s. r. o., pro 1.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 39 Nc 212/2005, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2005, č.j. 21 Co 390/2005-56, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud usnesením ze dne 29. 4. 2005, č.j. 39 Nc 212/2005-9, nařídil podle svého rozsudku ze dne 25. 6. 2003, č.j. 18 C 106/2002-109, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 12. 1. 2004, č.j. 106/2002-119, a podle rozsudku téhož soudu ze dne 12. 10. 2004, č.j. 11 C 86/2004-38, k vymožení pohledávky 1.500.000,- Kč s příslušenstvím, nákladů předcházejícího řízení ve výši 114.525,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněné, exekuci na nemovitosti a jejím provedením pověřil Mgr. R. V., soudního exekutora.


Městský soud k odvolání povinné v záhlavím uvedeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, které podáním ze dne 7. 8. 2006 vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku uvedeného dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. ledna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu